Referencie väčších realizácií a dodávok:

Administratívna budova UNIQA - Trenčín

• dodávka a montáž VRF - SMMSe - 2ks s 33ks nástennými a kazetovými jednotkami.
• naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser

UNIQA Trenčín

BIZNIS CENTRUM - Topoľčany

• dodávka a montáž VRF - SMMSe - 2ks s 53ks nástennými a kazetovými jednotkami.
• naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser
• nakonfigurovanie odpočtu spotreby (energy monitoring).

Biznis centrum - Topoľčany

Penzión Pod Jaseňom - Nitra

• dodávka a montáž VRF - SMMSi - 3ks s 39ks nástennými a kazetovými jednotkami.
• naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser

Penzión “Pod Jaseňom“ - Nitra

JOPA Centrum - Banská Bystrica

• subdodávka a spolumontáž VRF - SMMSi - 3ks s 32ks kanálovými jednotkami.
• naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser
• nakonfigurovanie odpočtu spotreby (energy monitoring).

JOPA Centrum - Banská Bystrica

PREMIUM**** business hotel bratislava - Bratislava

• dodávka a montáž VRF - SMMSi - 2ks s 28ks nástennými jednotkami.
• naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser

PREMIUM**** business hotel bratislava - Bratislava

ISTROENERGO GROUP, a.s. - Levice

• subdodávka VRF - SMMSi - 4ks s nástennými a kazetovými jednotkami
• naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser

ISTROENERGO GROUP, a.s. - Levice

Gebrűder Weiss, s.r.o. - Senec

• dodávka a montáž VRF - SMMSi - 3ks s kazetovými, nástennými a podstropnými jednotkami

Gebrűder Weiss - Senec

Penzión G & G - Šaľa

• dodávka a montáž VRF - MMS - 2ks s kazetovými a kanálovými jednotkami
• dodávka a montáž VZT
• dodávka a montáž chladiaceho boxu

penzión G & G - Šaľa

ANDREA SHOP - Šaľa

• dodávka a montáž VRF - MMS - 3ks s kazetovými  jednotkami
• dodávka a montáž VZT

ANDREA SHOP - Šaľa

Administratívna budova Merus - Šaľa

• dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 20 ks vonkajších s nástennými  jednotkami
• dodávka a montáž RAV Digital inverter split - 3 ks s kazetovými jednotkami

administratívna budova MERUS - Šaľa

MIKRO - K s.r.o. - budova Zdravotného strediska HPL - Galanta

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 4ks s nástennými  jednotkami
• dodávka a montáž VZT
• dodávka a montáž chladiacich boxov

Zdravotné stredisko HPL - Galanta

EURONICS - Dunajská Streda

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 3ks s kazetovými  jednotkami
• dodávka a montáž VZT

EURONICS - Dunajská Streda

Administratívna budova KIOS, DRAGER, AMGEN - Piešťany

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 3ks a MiniSMMS - 1ks s kanálovými  jednotkami

Administratívna budova Kios - Piešťany

Administratívna budova PoSam s.r.o. - Bratislava

• dodávka a montáž VRF - MMS - 6ks s kazetovými jednotkami
• dodávka a montáž VRF - SMMS - 6ks s kazetovými jednotkami (nová AB)

Administratívna budova PoSam - Bratislava

SPP a.s. - Bratislava

• generálny projektant 
• montáž VRF - MMS - 16ks s kazetovými  jednotkami
• montáž VRF - MiniSMMS - 1ks s nástennými jednotkami
• dodávka a montáž VRF - SuperMulti - 2ks s nástennými jednotkami

SPP a.s. - Bratislava

kaštiel - Belá

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kanálovými  jednotkami

kaštieľ - Belá

budova InsData, poisťovňa UNIQA - Nitra

• projekcia
• subdodávka a montáž VRF - SMMS - 7ks s kazetovými  jednotkami

poisťovňa UNIQA - Nitra

Administratívna budova - EMINENT-S s.r.o. - Nitra

• subdodávka a montáž VRF - SMMS - 4ks s kazetovými, kanálovými a nástennými jednotkami
• dodávka a montáž VRF - MiniSMMS - 1ks s kazetovými jednotkami

Administratívna budova EMINENT - Nitra

hotel KAMILA - Čierna Voda

• dodávka a montáž VRF - MMS - 2ks s kazetovými a nástennými jednotkami

hotel Kamila - Čierna Voda

štúdio 727 - Bratislava

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s kazetovými  a nástennými jednotkami

štúdio 727 - Bratislava

Polyfunkčná budova - Topoľčany

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými  a nástennými jednotkami
• dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 5ks vonkajších s nástennými jednotkami
• dodávka a montáž RAV Digital inverter - 2ks s nástennými jednotkami

Polyfunkčná budova - Topolčany

rektorát STU - Bratislava

• projekcia
• subdodávka a spolumontáž VRF - SMMS - 14ks s nástennými, kanálovými a podstropnými jednotkami

rektorát STU - Bratislava

CBC 3,4 a 5 - Bratislava

• dodávka a montáž RAV Digital a Super Digital inverter - 30ks s nástennými jednotkami

CBC - Bratislava

Aupark - Košice

• dodávka a montáž RAV Digital a Super Digital inverter - 25ks s nástennými a kanálovými jednotkami

AUPARK - Košice

Premac spol. s r.o. - Bratislava

• dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 9 ks vonkajších s nástennými a kazetovými jednotkami

Premac - Bratislava

OLYMPIA v.o.s. - Bratislava

• dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 6 ks vonkajších s nástennými  jednotkami
( AU Cafe)
• dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
• dodávka montáž VZT
(loď KRIVÁŇ na Dunaji)

AU CAFE - Bratislava

Administratívna budova - AREVA - Bratislava

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými a nástennými jednotkami
• dodávka a montáž VRF - MiniSMMS - 2ks s kazetovými a nástennými jednotkami

AREVA - Bratislava

Polyfunkčná budova - Dunajská Streda

• subdodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s nástennými jednotkami

Polyfunkčná budova - Dunajská Streda

EN PARK a Fitnes EXEDRA - Šaľa

• dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 8ks vonkajších s nástennými a kazetovými jednotkami
• dodávka a montáž RAV Digital inverter - 7ks s kazetovými a podstropnými jednotkami
• dodávka a montáž VZT

En PARK - Šaľa

Pivnica Radošina

• dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 5ks vonkajších s nástennými a kazetovými jednotkami
• dodávka a montáž chladiaceho boxu

Pivnica Radošina

Slovenské Magnezitové Závody - Jelšava, Revúca

• dodávka a montáž VRF - Super Multi - 8ks s nástennými jednotkami 
(Administratívna budova Jelšava)
• dodávka a montáž VRF - MMS - 2ks s kazetovými jednotkami 
(Polyfunkčná budova Revúca)

SMZ - Jeľšava

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - Bratislava

• dodávka a montáž VRF - Super Multi - 2ks s nástennými jednotkami 

Ministersto dopravy, pôšt a telekomunikácií - Bratislava

Autoprofit s.r.o. - Galanta

• dodávka a montáž RAV Digital Inverter - 6ks s kazetovými jednotkami 

Autoprofit - Galanta

Administratívna budova - Škoda Auto Slovensko s.r.o. - Bratislava

• dodávka a montáž VRF - MMS - 4ks s nástennými jednotkami

Škoda Auto Slovakia - Bratislava

FINARTE s.r.o. - Bratislava

• subdodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s nástennými jednotkami
• subdodávka a montáž RAS Multi inverter split - 15 ks vonkajších s nástennými jednotkami
 (Polyfunkčný objekt - Ventúrska ul. Bratislava)
• subdodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s kazetovými jednotkami
 (Administratívna budova - Michalská ul. Bratislava

Administratívna budova Bratislava - Ventúrska ul.

Železnice Slovenskej Repibliky

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 4ks s kanálovými jednotkami
 (serverovne v Administratívnej budove -  Bratislava)

BIBUS s.r.o. - Nitra

• subdodávka a montáž VRF - SMMS - 4ks s kazetovými jednotkami
 (Administratívna budova - Trnavská ul. Nitra)

Administratívna budova BIBUS - Nitra

VETROPACK Nemšová s.r.o. - Nemšová

• subdodávka a spustenie VRF - SMMS - 2ks s kazetovými  a podstropnými jednotkami
 (Administratívna budova )

Administratívna budova VETROPACK - Nemšová

THERMOSTAV s.r.o - Rožňava

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 3ks s kazetovými a nástennými jednotkami
 (Polyfunkčná budova - Vysoká ul. Bratislava)

MIRAMAR a.s. - Bratsilava

• dodávka a montáž VRF - MMS - 1ks s nástennými jednotkami
 (Administratívna budova - Sabinovská ul. Bratislava)

Rodinné domy

• dodávka a montáž VRF - MMS - 2ks s kazetovými a kanálovými jednotkami
 (RD - Bratislava)
• dodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s kazetovými jednotkami
 (RD - Bratislava)
• dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks snástennými jednotkami
 (RD - Stupava)
• dodávka a montáž VRF - MiniSMMS - 1ks s nástennými jednotkami
 (RD - Stupava)
• dodávka a montáž VRF - MMS - 1ks s kazetovými jednotkami
 (RD - Lučenec)
• dodávka a montáž VRF - MMS - 1ks s kazetovými jednotkami
 (RD - Lučenec)
• subdododávka a spolumontáž VRF - SMMS - 2ks s nástennými a kanálovými jednotkami
 (RD - Devín)

TORE s.r.o - Topoľčany

• dodávka a montáž VRF - MMS - 13ks s kazetovými jednotkami
 (Administratívna budova - Štefánikovo námestie)

Prevádzkový objekt,  Penzión - Trenčín

• subdodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s nástennými jednotkami
 

SATEC s.r.o. - Nitra

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
 (Administratívna budova  - Novozámocká ul.)

VPÚ DECO - Bratislava

• spoluprojekcia
• spolumontáž VRF - SMMS - 7ks s kazetovými a nástennými jednotkami
• spolumontáž VRF - MMS - 6ks s nástennými jednotkami

 (Administratívna budova vojakov)

PÍ AQUA TAMARA s.r.o. - Bratislava

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
• dodávka a montáž VRF - MiniSMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
 (Administratívna budova)

Logistické centrum - Nováky

• subdodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
 (Administratívna budova)

Poisťovňa ALIANZ - Trebišov

• subdodávka a montáž VRF - MMS - 2ks s kazetovými jednotkami
 (Administratívna budova)

VUB a.s. 

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 3ks s kazetovými jednotkami
 (prevádzka  - Vlárska ul., Bratislava)

VÚB a.s.

VUB a.s. 

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s kazetovými jednotkami
• dodávka a montáž VZT
 (prevádzka - Ružinová ul., Bratislava)

VÚB a.s.

VUB a.s.

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s vysokotlakými jednotkami
• dodávka a montáž VZT
 (prevádzka  - Dulovo nám., Bratsilava)

VÚB a.s.

VUB a.s.

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s nástennými a podstropnými jednotkami
 (prevádzka  - Na bráne, Žilina)

VÚB a.s.

VUB a.s.

• dodávka a montáž VRF - MiniSMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
 (prevádzka  - Senica)
• klimatizovanie a odvetranie mnoho ďalších prevádzok so zariadeniami Multi split a FAN COIL
Napr.:

pobočka VÚB a.s. - Kramáre, Bratislava
pobočka VÚB a.s. - Dunajská Streda
pobočka VÚB a.s. - OC  EUROVEA, Bratislava
pobočka VÚB a.s. - OC AVION, Bratislava
pobočka VÚB a.s. - Devínska Nová Ves
pobočka VÚB a.s. - OC MLYNY, Nitra
pobočka VÚB a.s. - Poštová ul., Bratislava
a ďalšie.

VÚB a.s.

MBM BUSINESS CENTRUM - Prividza

• návrh, dodávka a spustenie VRF - SMMS - 2ks s nástennými jednotkami
 (Administratívna budova)

CBA Lučenec

• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre cca 340 predajní 
 (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA, ARTEL a INVENTOR)

CBA

COOP Jednota Dunajská Streda

• dodávka a montáž VRF - MMS - 1ks s kazetovými jednotkami
 (supermarket COOP Jednota Dunajská Streda)
• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre ďalších cca 45 predajní 
 (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)

COOP Jednota

COOP Jednota Krupina

• dodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s kazetovými jednotkami
 (supermarket COOP Jednota Podlavice)
• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre ďalších cca 60 predajní 
 (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)

COOP Jednota

COOP Jednota Topoľčany

• subdodávka a montáž VRF - SMMS - 8ks s kazetovými jednotkami
 (supermarket COOP Jednota Topoľčany)
• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre ďalších cca 30 predajní 
 (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)

COOP Jednota

COOP Jednota Kysucké Nové Mesto

• subdodávka a montáž VRF - SMMS - 3ks s kazetovými jednotkami
 (supermarket COOP Jednota Čadca)

COOP Jednota

COOP Jednota Trenčín

• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre cca 37 predajní 
 (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)

COOP Jednota

COOP Jednota Senica

• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre cca 21 predajní 
 (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)

COOP Jednota

COOP Jednota Modrý Kameň

• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre cca 8 predajní 
 (nástenné a podstropné prevedenia ARTEL)

COOP Jednota

COOP Jednota Levice

• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre 6 predajní 
 (nástenné prevedenia ARTEL)

COOP Jednota

COOP Jednota Galanta

• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre 4 predajne 
 (nástenné  a kazetové prevedenia TOSHIBA )

COOP Jednota

COOP Jednota Revúca

• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre 2 predajne
 (nástenné prevedenia ARTEL)

COOP Jednota

BAM - EKO a.s. - predajne DELIKATESO

• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre cca 25 predajní 
 (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)

DELIKATESO

HSH Veľké Zálužie

• dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre 14 predajní 
 (nástenné prevedenia ARTEL)

HSH