• nízke investičné náklady

V porovnaní s inými systémami tepelných čerpadiel nízke investičné náklady.

• široké možnosti inštalácie

ideálne pre využitie v rodinných domoch samostatných ako aj v radovej výstavbe, pre väčšie budovy novostavieb a tiež pri rekonštrukciách. Estiu možno pritom kombinovať aj s jestvujúcimi systémami (olej, plyn, pelety atď.).

• nízke prevádzkové náklady

keďže sa „vzduch“ využíva ako hlavný zdroj tepla a invertorová technológia umožňuje plynulé prispôsobenie odovzdávaného výkonu v závislosti od momentálnej potreby. Pritom sa vyrobí len toľko energie, koľko je skutočne potrebné

• jednoduchá inštalácia

pretože na miesto osadenia vonkajšej a vnútornej jednotky nie sú kladené žiadne zvláštne požiadavky. Zvyčajne nie sú potrebné žiadne zemné práce či komíny. Odpadá tiež zriaďovanie skladov palív alebo zásobníkov

• splitové zariadenie

nevyžaduje použitie rozvodov s vodou, ktoré je často potrebné viesť vo vonkajšom prostredí, kde by bolo potom potrebné chrániť systém pred zamrznutím.

• kombinácia so solárom a fotovoltaickým článkom