Výhody pre užívateľov Estia

TOSHIBA - jednotka v otázkach energetickej účinnosti

Energetická účinnosť výrobkov Toshiba dosahuje špičkové hodnoty a túto pozíciu si spomínané
zariadenia udržujú vďaka viacerýmprepracovaným a technicky vyzretým technológiám
.

• Používané kompresory s dvojitým rotačným piestom sadajú vďaka veľkému rozsahu počtu otáčok výborne regulovať,čím vyrábajú
  len taký rozsah energie, koľko je potrebné a tak sa podieľajú na nízkych prevádzkových nákladoch.
Vektorová IPDU-invertorová regulácia prepočítava prúdy motora rýchlo a presne a tým poskytuje optimálny manažment prevodu zariadenia.
• Integrovaná protimrazová ochrana umožňuje predchádzať stratám účinnosti.
Teplotne ovládaná regulácia roztápania sa aktivuje len pri extrémnych podmienkach, čo sa premieta do nižších nákladov na elektrický prúd.

Žiadna šanca pre námrazu

Počas prevádzky tepelného čerpadla sa za určitých podmienok (teplota, vlhkosť) tvorí kondenzát
(kondenzátová vodná para), ktorý môže na vonkajšej jednotke viesť k vzniku námrazy čím sa znižuje účinnosť zariadenia. Mnohé bežné zariadenia za účelom roztopenia námrazy aktivujú v pravidelných intervaloch proces odmrazovania a súčasne s ním prerušia proces vykurovania. Počas odmrazovania prepne zariadenie režim vykurovania na režim chladenia, aby sa na tepelnom výmenníku roztopil ľad.Tepelné čerpadlá Estia majú špeciálny rozvod pre ochranu pred zamrznutím, ktorý má menej, resp. kratšie cykly roztápania.Chladivo, ktoré prichádza z vnútornej jednotky je ešte pred Venturiho systémom vedené v slučke (rozvod ochrany pred zamrznutím) pri dne cez tepelný výmenník a potom ide cez Venturiho systém do tepelného výmenníka.
Keďže chladivo sa odparuje až za rozdeľovačom, teplota rozvodu s ochranou pred zamrznutím ostáva nad teplotou rosného bodu a dolná časť s lamelami je bez ľadu. Ďalej sú teplota a tlak tepelného výmenníka vo vonkajšej jednotke neustále merané a vlastný proces odmrazovania sa naštartuje len ak je to potrebné. Toto slúži v prospech stupňa účinnosti zariadenia, ktorý vylepšuje!

2-zónová regulácia teploty vrátane možnosti voľby nočného poklesu teploty

Toto zariadenie umožňuje reguláciu dvoch rôznych teplotných zón (okruhov), ako napr. radiátorový okruh alebo fan-coily (vysokoteplotné zóny) a podlahové vykurovanie (nízkoteplotná zóna). Pritom je teplota na prívode regulovaná v závislosti od vonkajšej teploty, pričom jednotlivé prívodné teploty sa nastavia na regulácii Estie. Vykurovacia krivka môže mať v závislosti od požiadavok budovy pozmenené prednastavenia.
V závislosti od konfigurácie môže byť napríklad pri radiátoroch zmysluplné zníženie teploty miestnosti počas noci. Pre takýto účel umožňuje regulácia Estia presné nastavenie teplotného rozdielu pre dennú teplotu na prívode. (Programovanie časov štart/stop ako aj výber zóny v ktorej má dôjsť k poklesu).

Regulácia 2 vodných čerpadiel

Vnútorná jednotka s hydroboxom riadi hlavné vodné čerpadlo a maximálne ešte jedno ďalšie čerpadlo. (Buď podporné čerpadlo priveľmi dlhých rozvodoch alebo vodné čerpadlo pre druhý vykurovací okruh).

Tiché vonkajšie jednotky

Vonkajšie jednotky Estia pracujú extrémne ticho, pretože štandardne sa do nich inštalujú veľmi tiché kompresory s dvojitým rotačným piestom. Dva disky v komore kompresora, ktoré spôsobujú stlačenie chladiva, majú konštrukciu stavanú tak, aby pracovali bez vibrácií a hladko a aby zabezpečovali nielen tichú prevádzku, ale aj dlhú životnosť. Doplnkovo, aj motor ventilátora na jednosmerný prúd s reguláciou počtu otáčok a veľkoplošné lopatky ventilátora sa tiež podieľajú na nízkej hlučnosti zariadenia.Pre mimoriadne tichú prevádzku (tichšiu až o 7 dB(A)) sa dá aktivovať funkcia nočného poklesu hlučnosti, ktorej začiatok a koniec sa dá naprogramovať na regulácii Estie.