Prvky systému Estia

Tepelné čerpadlo vzduch-voda značky Toshiba jekoncipované ako splitový systém a pozostává z vonkajšejjednotky (kompresorová jednotka a kondenzátor)a z hydroboxu, ktorý sa nachádza vo vnútornej jednotke.K tomuto hydroboxu sú pripojené všetky systémy, ktoré mázabezpečovať (napr. ohrievač teplej vody, radiátorový okruh,okruh podlahového vykurovania apod.).

Vonkajšia jednotka – Super Digital Invertor:

Vonkajšia jednotka získava tepelnú energiu z okolitého vzduchu a cez chladiaci okruh ju
odovzdáva do hydroboxu. Toshiba používa overené vonkajšie jednotky Super Digital Invertor
série 4, ktoré sa vyznačujú obzvlášť tichými a bezvibračnými, dvojpiestovými rotačnými
kompresormi s reguláciou otáčok. Invertorová IPDU-regulácia sa výraznou mierou podieľa na 
extrémne vysokej účinnosti a tým aj na nízkej spotrebe energie. Prepájacie chladivové rozvody
medzi vonkajšou jednotkou a hydroboxom vnútornej jednotky môžu byť dlhé až 30 metrov a preto
poskytujú široké možnosti inštalácie. Pre prevádzku vykurovania sa teplotné hranice pohybujú
v rozmedzí od -20°C do 35 °C, pre chladenie od 10 °C do 43 °C a pre ohrev teplej úžitkovej vody
od -20°C do 35 °C.

Vnútorná jednotka s hydroboxom:

Chladivo, ktoré vo vonkajšej jednotke získava tepelnú energiu, odovzdá túto cez platňový
výmenník ďalej do vody. Takýmto spôsobom sa dá vyrobiť teplá voda s teplotou až do 55°C.
Hydrobox obsahuje okrem výmenníka aj kúrenárske obehové čerpadlo, expanznú nádobu,
diaľkové ovládanie ako aj prídavné elektrické vykurovanie. Integrovaný riadiaci systém ovláda
všetky ventily, čerpadlá a ďalšie časti systému a prípadne umožňuje aj reguláciu chodu
jestvujúceho vykurovacieho systému, ktorý má byť aktivovaný napríklad pri veľmi nízkych
teplotách vonkajšieho vzduchu (treba modul TCB-PCIN3E). V prípade potreby možno tepelné
čerpadlo vzduch-voda značky Toshiba aktivovať aj cez existujúci vykurovací systém
(treba modul TCP-PCM03E).

Zásobník teplej vody:

Zásobník z ušľachtilej ocele je už z výroby opatrený tepelnou izoláciou, má tepelný výmenník
s väčšou dimenziou a je optimalizovaný pre tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelný výmenník
je predimenzovaný z toho dôvodu, aby dokázal teplotu horúcej vody rovnú 55°C optimálne
preniesť do úžitkovej vody. Zásobník je ďalej vybavený elektrickým prídavným ohrievačom,
čidlami teploty a bezpečnostným teplotným čidlom.

Regulácia:

Diaľkové ovládanie je integrované do hydroboxu vnútornej jednotky a riadi všetky funkcie
tepelného čerpadla vzduchovoda. Veľký a prehľadne čitateľný LCD-displej zobrazuje aktuálny prevádzkový stav. Integrovaný týždňový časový spínač umožňuje komfortné zapínanie a vypínanie
zariadenia a užívateľ si na ňom môže navoliť týždenný program podľa vlastných požiadaviek.
V riadiacom systéme ovládača sú aj ďalšie užitočné funkcie ako nočný útlmový režim, protimrazová ochrana, priorita ohrevu teplej vody (boost) a ochrana proti šíreniu baktérií legionely.

Funkcie integrovaného káblového diaľkového ovládača:
■ nastavenie typu prevádzky: vykurovanie, teplá úžitková voda,chladenie
■ regulácia dvoch okruhov & okruhu teplej úžitkovej vody
■ nočný útlm
■ protimrazová ochrana / Funkcia dovolenka
■ regulátor ohrevu teplej vody
■ antibakteriálna ochrana
■ prevádzka týždňového časovača
■ ako napr. teplotné krivky, skúšobná prevádzka, nastavenieprídavného elektrického vykurovania

Externé diaľkové ovládanie ako opcia:

Má rovnaké funkcie ako sú na integrovanom diaľkovom ovládaní hydroboxu vnútornej jednotky,
avšak so zabudovaným snímačom teploty, ktorý umožňuje meranie teploty v referenčnej
miestnosti atak reguluje zariadenie ESTIA ešte komfortnejšie podľa požadovanej teploty.