Princíp tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo vzduch-voda využíva prirodzené teplo z okolia – zo vzduchu – na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody ako aj chladenie objektu pričom umožňuje prevádzkovanie týchto funkcií za maximálne priaznivých finančných nákladoch. Solárne žiarenie vedie k neustálej obnove oteplenia vzduchu. Túto energiu prijíma tepelné čerpadlo s nízkou teplotou, ktorá sa vďaka tepelnému čerpadlu dostáva na vyššiu teplotnú úroveň, ktorá sa potom dá využiť pre účely domácnosti.

Princíp chladničky - len obrátený

Jednou z najčastejších otázok je, ako je to
možné, že zo vzduchu, najmä studeného,
sa dá získať toľko energie s ktorou sa dá
potom vykurovať alebo pripravovať teplá
úžitková voda. Princíp sa dá porovnať
s princípom chladničky, len v opačnom
zmysle. Chladnička odoberá z vnútorného
prostredia teplo a toto potom odovzdáva
do okolia. Preto je chladnička na zadnej
strane teplá.

Tepelné čerpadlá ESTIA využívajú
ten istý princíp.

Chladivo, ktoré cirkuluje v systéme,
prijíma teplotu okolia a pritom sa odparuje.
Túto paru potom nasaje kompresor a stlačí
ju. Stlačením dochádza k zvýšeniu teploty.
V kondenzátore je teplo z pary odovzdané
kúreniu. Para sa opäť ochladí
a prostredníctvom ventilu sa tlak zníži.
Keď poklesne teplota na úroveň nižšiu
ako je teplota okolia, začne sa celý
cyklus od znova.

Chladenie v lete – pre ESTIU to nie
je žiadny problém!

No ESTIA dokáže ešte čosi viac.
Keďže princíp je rovnaký ako pri chladničke
či klimatizačnom zariadení, môžete Estiu
využiť nielen na vykurovanie miestností alebo
na prípravu teplej úžitkovej vody. V lete s ňou
môžete vo svojom dome aj chladiť! Pre takéto
využitie je potrebné doinštalovať aj
vzduchotechnické konvektory – fancoily. Ich
tepelný výmenník odoberá z miestnosti teplo
a prostredníctvom okruhu s vykurovacou
vodou ho vedie do hydroboxu vnútornej
jednotky a ďalej cez okruh chladiva a cez
vonkajšiu jednotku do vonkajšieho vzduchu.