Životné prostredie

a naše emisie CO2 sa týkajú nás všetkých. V mnohých oblastiach nášho denného života je
ochrana životného prostredia samozrejmosťou. Energeticky úsporné žiarovky, veterná energia
alebo elektropohony pre vozidlá, to je len niekoľko príkladov. Ale premýšľali ste už niekedy
o emisiách z Vášho vykurovania?

Obytné a obchodné budovy

majú vyššiu spotrebu energie ako priemysel a doprava dokopy. Vykurovanie budov a príprava
teplej úžitkovej vody sa na tejto spotrebe podieľajú 80%-ami.

Európska únia si stanovila za cieľ

znížiť podiel emisií CO2 do roku 2020 o 20%. Jedným z hlavých potenciálov sú vykurovanie
a príprava teplej úžitkovej vody v obytných budovách, nakoľko vykurovanie fosílnymi palivami
zvyšuje emisie CO2 a podieľa sa na vysokých nákladoch na vykurovanie. Tu sa žiada nielen
prehodnotenie zo strany zákonodarcu (napr. Nariadenie o energetických úsporách, Zákon
o obnoviteľných zdrojoch tepla), ale aj podpora tejto myšlienky v praxi.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

patria k obnoviteľným zdrojom energie a preto sú aj ideálnym riešením. S tepelným čerpadlom
vzduch-voda ESTIA od Toshiby ušetríte energiu a tým prispejete k lepšej úrovni životného
prostredia a stavu Vašej peňaženky! Je to tak, lebo ESTIA využíva prevažnú časť potrebnej energie
z vonkajšieho vzduchu. A tým sa stávate nezávislý od fosílnych palív!