• TCC - link konektory

TCC - link konektory

TCC link konektory sú kábliky s koncovkami na aplikáciu do PC dosky vnútornej jednotky RAV, VRF

Prehľad funkcií:

Funkciakonektor na PCPin č.popis funkcieoznačenie konektoru
Ventilátor - výstupCN321,2Zap/vyp. ext. ventilátoru (ovládačom RBC-AMT32E)TCB-KBCN32VEE
príslušenstvo - výstupCN601,2,3,4,5,6Prevádzkové a stavové hláseniaTCB-KBCN60OPE
HA terminálCN611,2,3,4,5,6Externý ON/OFF, prevádzkové hlásenia, hlásenia poruchyTCB-KBCN61HAE
Príslušenstvo závada - vstupCN701,2Externý alarmový vstup bez vypnutia, len signalizáciaTCB-KBCN70OAE
Externý termo vstupCN731,2Externý termostat (blokácia chl./vyk.)TCB-KBCN73DEE
Vonkajší alarm vstupCN801,2,3Vstup ext. alarmu (L30 s vypnutím jednotkyTCB-KBCN80EXE

Kompatibilita zariadení RAV DI a SDI: 

prevedenietypTCB-KBCN32VEETCB-KBCN60OPETCB-KBCN61HAETCB-KBCN70OAETCB-KBCN73DEETCB-KBCN80EXE
4-cestná kazetaRAV-SMxxxUT-EOK OKOKOKOKOK
4-cestná kazeta EURORASTERRAV-SMxxxMUT-EOKOKOKOKOKOK
PodstropnáRAV-SMxxxCT-EOKOKOKOKOKOK
KanálováRAV-SMxxxBT-EOKOKOKOKOKOK
Kanálová - plytkáRAV-SMxxxSDT-EOKOKOKOKOKOK
Kanálová - vysokotlakáRAV-SMxxxDT-EOKOKOKOKOKOK
nástennáRAV-SMxx1,2,4KRT-EOKOKOKnieOKOK
nástenná - stará sériaRAV-SMxx0KRT-Enienienienienienie
FlexiRAV-SMxxxXT-Enienienienienienie

• Modul prevádzky a hlásenia porúch TCB-IFCB-4E

TCB-IFCB-4E2

• výstup pre hlásenie o prevádzke ( max. 240 V / 0,5 A)
• výstup pre hlásenie poruchy ( max 240 V / 0,5 A )
• vstup pre externé ON respektívne OFF 
( beznapäťový kontakt / pernamentný signál )
• napojenie do slotu CN61 na PC doske vnútornej jednotky

• Analógový interface RBC-FDP3-PE

RBC-FDP3-PE

• externá regulácia požadovaných hodnôt pre teplotu, typ prevádzky, rýchlosť ventilátora a i.
 ( zadanie cez externú hodnotu napätia, respektívne odporu )
• požadované hodnoty s možnosťou nastavenia odporov alebo signálov 0-10V.
• zablokovanie / odblokovanie
• hlásenie prevádzkového stavu a stavu poruchy
• s možnosťou pripojenia na Modbus

• TCC - link adaptér TCB-PCNT30TLE2

TCB-PCNT30TLE2

• použitie pre zariadenia RAV DI a SDI okrem Flexi jednotky
• zariadenie pre možnosť pripojenia RAV jednotiek a DX-kitu na centrálne ovládania 
  systémov VRF 

GSM modul - (TCB-IFGSM1E)

• Zariadenie TCB-IFGSM1E umožňuje diaľkové riadenie a monitoring klimatizačných zariadení TOSHIBA prostredníctvom siete GSM. Komunikácia prebieha na základe zasielania definovaných SMS správ.
• U vnútorných jednotkách RAV DI/SDI a VRF sa zariadenie napája na komunikačné rozhranie CN61
vnútornej jednotky (okrem jednotky DI Flexi)
• Jednotky RAS Daiseikai a DI Flexi je možné napojiť cez HA konektor vnútornej jednotky.
• Riadiace funkcie zodpovedajú funkciám konektorov HA Terminálu a konektoru CN61

GSM modul

Externý Master ON/OFF - (TCB-PCMO4E)

• Tento modul s viacnásobnou funkciou je určený pre pripojenie na vonkajšie jednotky VRF.
• Jeho konštrukcia umožňuje 4 rozdielne funkcie podľa konkrétneho zapojenia:
- ochrana jednotky proti zasneženiu
- externý master ON/OFF
- riadenie nočnej prevádzky
- výber hlavného režimu prevádzky (MODE)


Ochrana jednotky proti zasneženiu:
Akonáhle je aktivovaný vstup externým signálom, spustia sa ventilátory na všetkých vonkajších jednotkách systému. Zdrojom signálu môže byť najlepšie detektor sneženia. Spustením ventilátorov sa predchádza obmedzeniu výkonu pri zasneženej vonkajšej jednotke alebo poškodeniu zariadenia vznikom námrazy poprípade zablokovaniu ventilátorov.


Externý Master ON/OFF:
Pomocou externého vstupu je možné zariadenie centrálne zapnúť alebo vypnúť a to všetky pripojené vnútorné jednotky súčastne. Funkcia je ideálna napríklad pre systémy požiarneho zabezpečenia.


Tichá nočná prevádzka:
Funkcia modulu spočíva v znížení hluku vonkajšej jednotky. Po aktivácii vstupu dôjde k sníženiu frekvencie kompresoru a poklesu otáčok ventilátoru, takže systém pracuje nielen celkovo tichšie, ale potlačí zároveň maximum operácií ako vyrovnávanie tlaku a podobne.


Voľba režimu prevádzky (MODE):
Pri použití modulu externej voľby režimu je možné externým signálom nariadiť vonkajšej jednotke a tak celému systému a všetkým vnútorným jednotkám, aby pracovali iba v požadovanom režime. Funkciu je možné použiť u všetkých vonkajších jednotkách VRF systémov - SMMS, SMMSi, S-HRM a Mini SMMS.


Presné zapojenie PCboardu TCB-PCMO4E do vonkajšejjednotky je závislé na konkrétnej funkcii, ktorú od príslušenstva požadujeme. Pre každý druh použitia tohto príslušenstva je určený príslušný CN-konektor, do ktorého je potom zapojený výstup TCB-PCMO4E

Hlásenie prevádzky a poruchy - (TCB-PCIN4E)

• Modul pre hlásenie prevádzkových stavov sa pripája pomocou konektoru CN511 priamo na PCboard vonkajšej jednotky.
• Vstupom je signál o stavu vnútorných jednotiek (ON ak je v prevádzke aspoň jedna vnútorná) a hlásenie poruchy (ON ak sa kdekoľvek v systéme vyskytuje porucha)
• Hlásenie prevádzky ON/OFF umožňuje nie len potvrdenie stavu zariadenia pre vyššie regulačné systémy, ale je ideálne aj pre riadenie externých ventilátorov napr. vo velínoch.
• Po pripojení TCB-PCIN4E k systému SMMSi sa môže jeho výstup použiť pre signalizáciu chodu alebo vypnutia priamo kompresorov a tak môže odovzdávať ďalšie informácie o stavu systému

Obmedzenie spotreby energie - (TCB-PCDM4E)

• Modul obmedzenia spotreby energie sa pripája na konektor CN513, ktorý je umiestnený na PCboarde vonkajšej jednotky.
• Požadovaný povolený maximálny odber prúdu vonkajšej jednotky je určený pomocou externého signálu
• Je možné zvoliť jednu z dvoch základných funkcií modulu
- štandardná 2-stupňová
- rozšírená 4-stupňová

Tichý nočný režim a regulácia výkonu DI - (TCB-PCOS1E)

• Tento modul pre vonkajšie jednotky RAV rady DI sa pripája priamo na PC Board vonkajšej jednotky
• Podľa nastavenia sú k dispozícii 4 rôzne funkcie s rôznymi vplyvmi na prevádzku vonkajšej jednotky, riadené bez napäťovým kontaktom:
- Tichý nočný režim (pokles hlučnosti až o 5dB v režime chladenia)
- Regulácia výkonu (75%, 50% a 0% z maximálneho výkonu)

Okenný kontakt a ON/OFF - (TCB-IFCB5-PE)

• Tento modul má celkom dve rôzne funkcie ako môže ovplyvniť prevádzku vnútornej jednotky.
• Sú to:
- Funkcia okenného kontaktu
- Funkcia ON/OFF externým signálom

Funkcia okenného kontaktu spočíva v blokácii prevádzky vnútornej jednotky, pokiaľ je otvorené okno alebo je inak externe blokovaná prevádzka zariadenia.
Pri každom otvorení okna (otvorenie kontaktu) sa vnútorná jednotka vypne a nejde ju spustiť pokiaľ nie je okno zatvorené.
Sú dve dve základné možnosti funkcie okenného kontaktu po zavrení okna:
- Štandardný režim (vnútorná jednotka zostane vypnutá)
- Návrat k pôvodnému stavu (jednotka bude v stave v akom bola pred otvorením okna)
Modul okenného kontaktu TCB-IFCB5-PE môže byť u každej jednotky samostatne, alebo môže v prípade skupinového riadenia riadiť až 8 vnútorných jednotiek v skupine, pokiaľ je pripojený na master jednotku v skupine.
Toshiba vyvíja svoje klimatizačné zariadenia v súlade s ochranou životného prostredia a pre zaistenie maximálneho komfortu, spokojnosti, spoľahlivosti a úspory prevádzkových nákladov užívateľom na celom svete. A práve podobné príslušenstvá ak TCB-IFCB5-PE ešte viac umocňujú základné užitné vlastnosti zariadení TOSHIBA a ešte viac zvyšujú ich účinnosť. Naviac ešte viac znižujú prevádzkové náklady už i tak vysoko kvalitných a úsporných produktov.

Okenný kontakt

Obmedzenie výkonu, tichá nočná prevádzka - (TCB-KBOS1E)

• Modul je určený pre vonkajšie jednotky DI BIG a SDI (mimo výkonu 1,5 - 1,7 PS)
• Modul umožňuje 3 základné funkcie podľa nastavení a typu zapojení:

Regulácia maximálneho výkonu:
Pomocou externého signálu je možné znížiť výkon vonkajšej jednotky. 
Sú 3 úrovne zníženia výkonu: na 75%, 50% a 0% z maximálneho výkonu.

Tichá nočná prevádzka:
Modul znižuje hlučné prejavy prevádzky vonkajšej jednotky znížením rýchlosti otáčok ventilátoru a kompresora

Prevádzka kompresora:
Slúži ako potvrdenie prevádzky zariadenia respektívne chodu kompresora, alebo napríklad ako povel pre pomocné ventilátory, t.j. zopne sa beznapäťový kontakt keď jednotka chladí alebo vykuruje.