Redundantný modul (TCB-ACREDU1-E)

• použitie pre zariadenia RAV DI a SDI
• zabezpečuje striedanie chodu zariadení v technologickej miestnosti
• modul s viacúrovňovým ovládaním (používateľ / administrátor)
• spustenie druhého zariadenia, v prípade poruchy
• spustenie druhého zariadenia v závislosti od vysokej/nízkej teploty v miestnosti
• počítanie času prevádzky oboch zariadení
• funkcia striedania zariadení v časových intervaloch
• funkcia zvukovej signalizácie(alarmu) pri prekročení nastaveného rozsahu teploty v miestnosti

Schéma zapojenia:

• Redundantný modul (staršie modely)

• použitie pre zariadenia RAV DI a SDI
• zabezpečuje striedanie chodu zariadení v technologickej miestnosti
  (pri použití zálohového zariadenia)
• pri poruche na zariadení ktorá je v prevádzke sa spustí automaticky druhé zálohové
• pri extrémoch a zvyšujúcej sa teplote v miestnosti sa nápomocne spustí aj zálohové zariadenie
 (v prípade použitia voliteľného prídavného termostatu)
• komponenty:
- TC-SMP-UNI - indikátor porúch, zapojenie na PC vnútornej jednotky cez CN61 (potrebné 2 ks)
- TC-SMP-CTRL - redundantný switch box
- 33NT900062M - voliteľný prídavný termostat
• nepoužiteľné pre zariadenie RAV FLEXI

TC-SMP-CTRL
TC-SMP-UNI
voliteľný termostat

Príklad použitia v technologickej miestnosti:

redundantný modul

Novší redundantný modul TC-USB-EVO-01 (náhrada za TC-SMP-CTRL) je monoblok, v ktorom sú už zabudované chybové hlásiče TC-SMP-UNI - 2ks.