DI a SDI - TWIN, TRIPLE a Double TWIN

Splitový systém Twin/Triple albo Wide-Twin je mimoriadne vhodný pre väčšie inštalácie v obchodoch, kanceláriách a v skladových priestoroch, v ktorých je požiadavka na udržanie rovnakej teploty - t.j. jedna teplotná zóna. Pritom je možné na jednu vonkajšiu jednotku s chladiacim výkonom 10,0 , 12,5 , 20,0 alebo 23,0 kW pomocou T-kusov resp. trojitých rozdeľovačov napojiť dve, tri alebo štyri vnútorné jednotky. Rozdelenie výkonu do viacerých vnútorných jednotiek zabezpečuje aj dokonalé dosiahnutie rovnomernej teploty v miestnosti. Vnútorné jednotky sú inštalované v jednej spoločnej miestnosti, pracujú vždy súčasne a potrebujú len jedno diaľkové ovládanie.

 • pre splity Twin/Triple alebo Wide-Twin sa dajú použiť nasledovné jednotky:-cestná kazeta, kazeta 60x60, kanálová, plochá kanálová, nástenná a podstropná jednotka ( nie jednotka Flexi )
 • typy a výkonové parametre vnútorných jednotiek musia byť rovnaké
 • presná regulácia výkonu za akýchkoľvek podmienok
 • ideálne pre väčšie obchody, veľkoplošné kancelárie a iné podobné
  prevádzky
 • užívateľsky nenáročná regulácia
 • kompaktná vonkajšia jednotka pre ľahkú montáž
 • prispôsobenie výkonu pre dosiahnutie optimálneho komfortu
 • prevádzka Twin-splitov (dvojitý) Digital Invertor resp. Super Digital Invertor vyžaduje sadu pre pripojenie s T-éčkovým potrubným rozdeľovačom RBC-TWP30E2 a RBC-TWP50E2
 • pre prevádzku s Triple-splitom (trojitý) Digital Invertor resp. Super Digital Invertor je potrebná pripojovacia sada s trojitým potrubným rozdeľovačom RBC-TRP100E
 • pri Digital Invertore Big je pre prevádzku Twin-splitu potrebná pripojovacia sada s trojitým potrubným T-éčkovým rozdeľovačom (RBC-TWP101E), pre prevádzku Triple-splitu je potrebná pripojovacia sada s trojitým potrubným rozdeľovačom RBC-TRP100E a pre Wide Twin (4-násobný) je to rúrková pripojovacia sada RBC-DTWP101E
vonkajšia jednotka: 11,0kWvonkajšia jednotka: 14,0kW vonkajšia jednotka: 16,0kW
TWIN vnútorné: 5,6 + 5,6 [kW]vnútorné: 8,0 + 8,0 [kW]vnútorné: 8,0 + 8,0 [kW]
TRIPLE vnútorné: 5,6 + 5,6 + 5,6 [kW]
 • Vnútorné jednotky musia byť rovnakého typu a na systémy TWIN a TRIPLE nie je možné napojiť zariadenia typu RAV-SMxxx XT-E !
vonkajšia jednotka Big: 22,4kWvonkajšia jednotka Big: 28,0 kW
TWIN vnútorné: 11,2 + 11,2 [kW]vnútorné: 14,0 + 14,0 [kW]
TRIPLE vnútorné: 8,0 + 8,0 + 8,0 [kW]vnútorné: 8,0 + 8,0 + 8,0 [kW]
DOUBLE TWIN vnútorné: 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 [kW]vnútorné: 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 [kW]

 

 • Vnútorné jednotky musia byť rovnakého typu a na systémy TWIN a TRIPLE nie je možné napojiť zariadenia typu RAV-SMxxx XT-E!
Rozbočky / refnety / Popis
Digital inverter / Super digital inverter
RBC-TWP30E2pre TWIN Kit 11,2 kW
RBC-TWP50E2pre TWIN Kit 14,0 kW
RBC-TRP100Epre TRIPLE Kit 16,0 kW
BIG Digital inverter
RBC-TWP101Epre TWIN Kit 22,4 kW a 28,0 kW
RBC-TRP100Epre TRIPLE Kit 22,4 kW a 28,0 kW
RBC-DTWP101Epre DOUBLE TWIN Kit 22,4 kW a 28,0 kW

Technická podpora na stiahnutie pre DI a SDI - TWIN, TRIPLE a DOUBLE TWIN:
(dostupné len pre zazmluvnených partnerov)