Referencie väčších realizácií a dodávok:
 • Penzión Pod Jaseňom - Nitra

 • • dodávka a montáž VRF - SMMSi - 3ks s 39ks nástennými a kazetovými jednotkami.
 
JOPA Centrum - Banská Bystrica


 • JOPA Centrum - Banská Bystrica

 • • subdodávka a spolumontáž VRF - SMMSi - 3ks s 32ks kanálovými jednotkami.
  • naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser
  • nakonfigurovanie odpočtu spotreby (energy monitoring).
 
JOPA Centrum - Banská Bystrica


 • PREMIUM**** business hotel bratislava - Bratislava

 • • dodávka a montáž VRF - SMMSi - 2ks s 28ks nástennými jednotkami.
  • naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser
 
PREMIUM**** business hotel bratislava - Bratislava


 • ISTROENERGO GROUP, a.s. - Levice

 • • subdodávka VRF - SMMSi - 4ks s nástennými a kazetovými jednotkami
  • naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser
 
ISTROENERGO GROUP, a.s. - Levice


 • Gebrűder Weiss, s.r.o. - Senec

 • • dodávka a montáž VRF - SMMSi - 3ks s kazetovými, nástennými a podstropnými jednotkami
 
Gebrűder Weiss - Senec


 • Penzión G & G - Šaľa

 • • dodávka a montáž VRF - MMS - 2ks s kazetovými a kanálovými jednotkami
  • dodávka a montáž VZT
  • dodávka a montáž chladiaceho boxu
 
penzión G & G - Šaľa


 • ANDREA SHOP - Šaľa

 • • dodávka a montáž VRF - MMS - 3ks s kazetovými  jednotkami
  • dodávka a montáž VZT
 
ANDREA SHOP - Šaľa


 • Administratívna budova Merus - Šaľa

 • • dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 20 ks vonkajších s nástennými  jednotkami
  • dodávka a montáž RAV Digital inverter split - 3 ks s kazetovými jednotkami
 
administratívna budova MERUS - Šaľa


 • MIKRO - K s.r.o. - budova Zdravotného strediska HPL - Galanta

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 4ks s nástennými  jednotkami
  • dodávka a montáž VZT
  • dodávka a montáž chladiacich boxov
 
Zdravotné stredisko HPL - Galanta


 • EURONICS - Dunajská Streda

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 3ks s kazetovými  jednotkami
  • dodávka a montáž VZT
 
EURONICS - Dunajská Streda


 • Administratívna budova KIOS, DRAGER, AMGEN - Piešťany

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 3ks a MiniSMMS - 1ks s kanálovými  jednotkami
 
Administratívna budova Kios - Piešťany


 • Administratívna budova PoSam s.r.o. - Bratislava

 • • dodávka a montáž VRF - MMS - 6ks s kazetovými jednotkami
  • dodávka a montáž VRF - SMMS - 6ks s kazetovými jednotkami (nová AB)
 
Administratívna budova PoSam - Bratislava


 • SPP a.s. - Bratislava

 • • generálny projektant 
  • montáž VRF - MMS - 16ks s kazetovými  jednotkami
  • montáž VRF - MiniSMMS - 1ks s nástennými jednotkami
  • dodávka a montáž VRF - SuperMulti - 2ks s nástennými jednotkami
 
SPP a.s. - Bratislava


 • kaštiel - Belá

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kanálovými  jednotkami
 
kaštieľ - Belá


 • budova InsData, poisťovňa UNIQA - Nitra

 • • projekcia
  • subdodávka a montáž VRF - SMMS - 7ks s kazetovými  jednotkami
 
poisťovňa UNIQA - Nitra


 • Administratívna budova - EMINENT-S s.r.o. - Nitra

 • • subdodávka a montáž VRF - SMMS - 4ks s kazetovými, kanálovými a nástennými jednotkami
  • dodávka a montáž VRF - MiniSMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
 
Administratívna budova EMINENT - Nitra


 • hotel KAMILA - Čierna Voda

 • • dodávka a montáž VRF - MMS - 2ks s kazetovými a nástennými jednotkami
 
hotel Kamila - Čierna Voda


 • štúdio 727 - Bratislava

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s kazetovými  a nástennými jednotkami
 
štúdio 727 - Bratislava


 • Polyfunkčná budova - Topoľčany

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými  a nástennými jednotkami
  • dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 5ks vonkajších s nástennými jednotkami
  • dodávka a montáž RAV Digital inverter - 2ks s nástennými jednotkami
 
Polyfunkčná budova - Topolčany


 • rektorát STU - Bratislava

 • • projekcia
  • subdodávka a spolumontáž VRF - SMMS - 14ks s nástennými, kanálovými a podstropnými jednotkami
 
rektorát STU - Bratislava


 • CBC 3,4 a 5 - Bratislava

 • • dodávka a montáž RAV Digital a Super Digital inverter - 30ks s nástennými jednotkami
 
CBC - Bratislava


 • Aupark - Košice

 • • dodávka a montáž RAV Digital a Super Digital inverter - 25ks s nástennými a kanálovými jednotkami
 
AUPARK - Košice


 • Premac spol. s r.o. - Bratislava

 • • dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 9 ks vonkajších s nástennými a kazetovými jednotkami
 
Premac - Bratislava


 • OLYMPIA v.o.s. - Bratislava

 • • dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 6 ks vonkajších s nástennými  jednotkami
  ( AU Cafe)
  • dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
  • dodávka montáž VZT
  (loď KRIVÁŇ na Dunaji)
 
AU CAFE - Bratislava


 • Administratívna budova - AREVA - Bratislava

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými a nástennými jednotkami
  • dodávka a montáž VRF - MiniSMMS - 2ks s kazetovými a nástennými jednotkami
 
AREVA - Bratislava


 • Polyfunkčná budova - Dunajská Streda

 • • subdodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s nástennými jednotkami
 
Polyfunkčná budova - Dunajská Streda


 • EN PARK a Fitnes EXEDRA - Šaľa

 • • dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 8ks vonkajších s nástennými a kazetovými jednotkami
  • dodávka a montáž RAV Digital inverter - 7ks s kazetovými a podstropnými jednotkami
  • dodávka a montáž VZT
 
En PARK - Šaľa


 • Pivnica Radošina

 • • dodávka a montáž RAS Multi inverter split - 5ks vonkajších s nástennými a kazetovými jednotkami
  • dodávka a montáž chladiaceho boxu
 
Pivnica Radošina


 • Slovenské Magnezitové Závody - Jelšava, Revúca

 • • dodávka a montáž VRF - Super Multi - 8ks s nástennými jednotkami 
  (Administratívna budova Jelšava)
  • dodávka a montáž VRF - MMS - 2ks s kazetovými jednotkami 
  (Polyfunkčná budova Revúca)
 
SMZ - Jeľšava


 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - Bratislava

 • • dodávka a montáž VRF - Super Multi - 2ks s nástennými jednotkami 
 
Ministersto dopravy, pôšt a telekomunikácií - Bratislava


 • Autoprofit s.r.o. - Galanta

 • • dodávka a montáž RAV Digital Inverter - 6ks s kazetovými jednotkami 
 
Autoprofit - Galanta


 • Administratívna budova - Škoda Auto Slovensko s.r.o. - Bratislava

 • • dodávka a montáž VRF - MMS - 4ks s nástennými jednotkami
 
Škoda Auto Slovakia - Bratislava


 • FINARTE s.r.o. - Bratislava

 • • subdodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s nástennými jednotkami
  • subdodávka a montáž RAS Multi inverter split - 15 ks vonkajších s nástennými jednotkami
   (Polyfunkčný objekt - Ventúrska ul. Bratislava)
  • subdodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s kazetovými jednotkami
   (Administratívna budova - Michalská ul. Bratislava
 
Administratívna budova Bratislava - Ventúrska ul.


 • Železnice Slovenskej Repibliky

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 4ks s kanálovými jednotkami
   (serverovne v Administratívnej budove -  Bratislava)
 


 • BIBUS s.r.o. - Nitra

 • • subdodávka a montáž VRF - SMMS - 4ks s kazetovými jednotkami
   (Administratívna budova - Trnavská ul. Nitra)
 
Administratívna budova BIBUS - Nitra


 • VETROPACK Nemšová s.r.o. - Nemšová

 • • subdodávka a spustenie VRF - SMMS - 2ks s kazetovými  a podstropnými jednotkami
   (Administratívna budova )
 
Administratívna budova VETROPACK - Nemšová


 • THERMOSTAV s.r.o - Rožňava

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 3ks s kazetovými a nástennými jednotkami
   (Polyfunkčná budova - Vysoká ul. Bratislava)
 


 • MIRAMAR a.s. - Bratsilava

 • • dodávka a montáž VRF - MMS - 1ks s nástennými jednotkami
   (Administratívna budova - Sabinovská ul. Bratislava)
 


 • Rodinné domy

 • • dodávka a montáž VRF - MMS - 2ks s kazetovými a kanálovými jednotkami
   (RD - Bratislava)
  • dodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s kazetovými jednotkami
   (RD - Bratislava)
  • dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks snástennými jednotkami
   (RD - Stupava)
  • dodávka a montáž VRF - MiniSMMS - 1ks s nástennými jednotkami
   (RD - Stupava)
  • dodávka a montáž VRF - MMS - 1ks s kazetovými jednotkami
   (RD - Lučenec)
  • dodávka a montáž VRF - MMS - 1ks s kazetovými jednotkami
   (RD - Lučenec)
  • subdododávka a spolumontáž VRF - SMMS - 2ks s nástennými a kanálovými jednotkami
   (RD - Devín)
 


 • TORE s.r.o - Topoľčany

 • • dodávka a montáž VRF - MMS - 13ks s kazetovými jednotkami
   (Administratívna budova - Štefánikovo námestie)
 


 • Prevádzkový objekt,  Penzión - Trenčín

 • • subdodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s nástennými jednotkami
   
 


 • SATEC s.r.o. - Nitra

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
   (Administratívna budova  - Novozámocká ul.)
 


 • VPÚ DECO - Bratislava

 • • spoluprojekcia
  • spolumontáž VRF - SMMS - 7ks s kazetovými a nástennými jednotkami
  • spolumontáž VRF - MMS - 6ks s nástennými jednotkami

   (Administratívna budova vojakov)
 


 • PÍ AQUA TAMARA s.r.o. - Bratislava

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
  • dodávka a montáž VRF - MiniSMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
   (Administratívna budova)
 


 • Logistické centrum - Nováky

 • • subdodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
   (Administratívna budova)
 


 • Poisťovňa ALIANZ - Trebišov

 • • subdodávka a montáž VRF - MMS - 2ks s kazetovými jednotkami
   (Administratívna budova)
 


 • VUB a.s. 

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 3ks s kazetovými jednotkami
   (prevádzka  - Vlárska ul., Bratislava)
 
VÚB a.s.


 • VUB a.s. 

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s kazetovými jednotkami
  • dodávka a montáž VZT
   (prevádzka - Ružinová ul., Bratislava)
 
VÚB a.s.


 • VUB a.s.

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s vysokotlakými jednotkami
  • dodávka a montáž VZT
   (prevádzka  - Dulovo nám., Bratsilava)
 
VÚB a.s.


 • VUB a.s.

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 1ks s nástennými a podstropnými jednotkami
   (prevádzka  - Na bráne, Žilina)
 
VÚB a.s.


 • VUB a.s.

 • • dodávka a montáž VRF - MiniSMMS - 1ks s kazetovými jednotkami
   (prevádzka  - Senica)
  • klimatizovanie a odvetranie mnoho ďalších prevádzok so zariadeniami Multi split a FAN COIL
  Napr.:

  pobočka VÚB a.s. - Kramáre, Bratislava
  pobočka VÚB a.s. - Dunajská Streda
  pobočka VÚB a.s. - OC  EUROVEA, Bratislava
  pobočka VÚB a.s. - OC AVION, Bratislava
  pobočka VÚB a.s. - Devínska Nová Ves
  pobočka VÚB a.s. - OC MLYNY, Nitra
  pobočka VÚB a.s. - Poštová ul., Bratislava
  a ďalšie.
 
VÚB a.s.


 • MBM BUSINESS CENTRUM - Prividza

 • • návrh, dodávka a spustenie VRF - SMMS - 2ks s nástennými jednotkami
   (Administratívna budova)
 


 • CBA Lučenec

 • • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre cca 340 predajní 
   (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA, ARTEL a INVENTOR)
 
CBA


 • COOP Jednota Dunajská Streda

 • • dodávka a montáž VRF - MMS - 1ks s kazetovými jednotkami
   (supermarket COOP Jednota Dunajská Streda)
  • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre ďalších cca 45 predajní 
   (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)
 
COOP Jednota


 • COOP Jednota Krupina

 • • dodávka a montáž VRF - SMMS - 2ks s kazetovými jednotkami
   (supermarket COOP Jednota Podlavice)
  • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre ďalších cca 60 predajní 
   (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)
 
COOP Jednota


 • COOP Jednota Topoľčany

 • • subdodávka a montáž VRF - SMMS - 8ks s kazetovými jednotkami
   (supermarket COOP Jednota Topoľčany)
  • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre ďalších cca 30 predajní 
   (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)
 
COOP Jednota


 • COOP Jednota Kysucké Nové Mesto

 • • subdodávka a montáž VRF - SMMS - 3ks s kazetovými jednotkami
   (supermarket COOP Jednota Čadca)
 
COOP Jednota


 • COOP Jednota Trenčín

 • • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre cca 37 predajní 
   (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)
 
COOP Jednota


 • COOP Jednota Senica

 • • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre cca 21 predajní 
   (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)
 
COOP Jednota


 • COOP Jednota Modrý Kameň

 • • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre cca 8 predajní 
   (nástenné a podstropné prevedenia ARTEL)
 
COOP Jednota


 • COOP Jednota Levice

 • • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre 6 predajní 
   (nástenné prevedenia ARTEL)
 
COOP Jednota


 • COOP Jednota Galanta

 • • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre 4 predajne 
   (nástenné  a kazetové prevedenia TOSHIBA )
 
COOP Jednota


 • COOP Jednota Revúca

 • • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre 2 predajne
   (nástenné prevedenia ARTEL)
 
COOP Jednota


 • BAM - EKO a.s. - predajne DELIKATESO

 • • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre cca 25 predajní 
   (nástenné, podstropné a kazetové prevedenia TOSHIBA a ARTEL)
 
DELIKATESO


 • HSH Veľké Zálužie

 • • dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre 14 predajní 
   (nástenné prevedenia ARTEL)
 
HSH