• • nízke investičné náklady

  • V porovnaní s inými systémami tepelných čerpadiel nízke investičné náklady.
  • • široké možnosti inštalácie

  • ideálne pre využitie v rodinných domoch samostatných ako aj v radovej výstavbe, pre väčšie budovy novostavieb a tiež pri rekonštrukciách. Estiu možno pritom kombinovať aj s jestvujúcimi systémami (olej, plyn, pelety atď.).
  • • nízke prevádzkové náklady

  • keďže sa „vzduch“ využíva ako hlavný zdroj tepla a invertorová technológia umožňuje plynulé prispôsobenie odovzdávaného výkonu v závislosti od momentálnej potreby. Pritom sa vyrobí len toľko energie, koľko je skutočne potrebné
  • • jednoduchá inštalácia

  • pretože na miesto osadenia vonkajšej a vnútornej jednotky nie sú kladené žiadne zvláštne požiadavky. Zvyčajne nie sú potrebné žiadne zemné práce či komíny. Odpadá tiež zriaďovanie skladov palív alebo zásobníkov
  • • splitové zariadenie

  • nevyžaduje použitie rozvodov s vodou, ktoré je často potrebné viesť vo vonkajšom prostredí, kde by bolo potom potrebné chrániť systém pred zamrznutím.
  • • kombinácia so solárom a fotovoltaickým článkom