• Prvky systému Estia

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda značky Toshiba jekoncipované ako splitový systém a pozostává z vonkajšejjednotky (kompresorová jednotka a kondenzátor)a z hydroboxu, ktorý sa nachádza vo vnútornej jednotke.K tomuto hydroboxu sú pripojené všetky systémy, ktoré mázabezpečovať (napr. ohrievač teplej vody, radiátorový okruh,okruh podlahového vykurovania apod.).

 • Vonkajšia jednotka – Super Digital Invertor:


 
 • Vonkajšia jednotka získava tepelnú energiu z okolitého vzduchu a cez chladiaci okruh ju
  odovzdáva do hydroboxu. Toshiba používa overené vonkajšie jednotky Super Digital Invertor
  série 4, ktoré sa vyznačujú obzvlášť tichými a bezvibračnými, dvojpiestovými rotačnými
  kompresormi s reguláciou otáčok. Invertorová IPDU-regulácia sa výraznou mierou podieľa na
  extrémne vysokej účinnosti a tým aj na nízkej spotrebe energie. Prepájacie chladivové rozvody
  medzi vonkajšou jednotkou a hydroboxom vnútornej jednotky môžu byť dlhé až 30 metrov a preto
  poskytujú široké možnosti inštalácie. Pre prevádzku vykurovania sa teplotné hranice pohybujú
  v rozmedzí od -20°C do 35 °C, pre chladenie od 10 °C do 43 °C a pre ohrev teplej úžitkovej vody
  od -20°C do 35 °C.

 • Vnútorná jednotka s hydroboxom:


 
 • Chladivo, ktoré vo vonkajšej jednotke získava tepelnú energiu, odovzdá túto cez platňový
  výmenník ďalej do vody. Takýmto spôsobom sa dá vyrobiť teplá voda s teplotou až do 55°C.
  Hydrobox obsahuje okrem výmenníka aj kúrenárske obehové čerpadlo, expanznú nádobu,
  diaľkové ovládanie ako aj prídavné elektrické vykurovanie. Integrovaný riadiaci systém ovláda
  všetky ventily, čerpadlá a ďalšie časti systému a prípadne umožňuje aj reguláciu chodu
  jestvujúceho vykurovacieho systému, ktorý má byť aktivovaný napríklad pri veľmi nízkych
  teplotách vonkajšieho vzduchu (treba modul TCB-PCIN3E). V prípade potreby možno tepelné
  čerpadlo vzduch-voda značky Toshiba aktivovať aj cez existujúci vykurovací systém
  (treba modul TCP-PCM03E).

 • Zásobník teplej vody:


 
 • Zásobník z ušľachtilej ocele je už z výroby opatrený tepelnou izoláciou, má tepelný výmenník
  s väčšou dimenziou a je optimalizovaný pre tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelný výmenník
  je predimenzovaný z toho dôvodu, aby dokázal teplotu horúcej vody rovnú 55°C optimálne
  preniesť do úžitkovej vody. Zásobník je ďalej vybavený elektrickým prídavným ohrievačom,
  čidlami teploty a bezpečnostným teplotným čidlom.

 • Regulácia:


 
 • Diaľkové ovládanie je integrované do hydroboxu vnútornej jednotky a riadi všetky funkcie
  tepelného čerpadla vzduchovoda. Veľký a prehľadne čitateľný LCD-displej zobrazuje aktuálny prevádzkový stav. Integrovaný týždňový časový spínač umožňuje komfortné zapínanie a vypínanie
  zariadenia a užívateľ si na ňom môže navoliť týždenný program podľa vlastných požiadaviek.
  V riadiacom systéme ovládača sú aj ďalšie užitočné funkcie ako nočný útlmový režim, protimrazová ochrana, priorita ohrevu teplej vody (boost) a ochrana proti šíreniu baktérií legionely.

  Funkcie integrovaného káblového diaľkového ovládača:
  ■ nastavenie typu prevádzky: vykurovanie, teplá úžitková voda,chladenie
  ■ regulácia dvoch okruhov & okruhu teplej úžitkovej vody
  ■ nočný útlm
  ■ protimrazová ochrana / Funkcia dovolenka
  ■ regulátor ohrevu teplej vody
  ■ antibakteriálna ochrana
  ■ prevádzka týždňového časovača
  ■ ako napr. teplotné krivky, skúšobná prevádzka, nastavenieprídavného elektrického vykurovania

 • Externé diaľkové ovládanie ako opcia:


 
 • Má rovnaké funkcie ako sú na integrovanom diaľkovom ovládaní hydroboxu vnútornej jednotky,
  avšak so zabudovaným snímačom teploty, ktorý umožňuje meranie teploty v referenčnej
  miestnosti atak reguluje zariadenie ESTIA ešte komfortnejšie podľa požadovanej teploty.