• Princíp tepelného čerpadla

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda využíva prirodzené teplo z okolia – zo vzduchu – na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody ako aj chladenie objektu pričom umožňuje prevádzkovanie týchto funkcií za maximálne priaznivých finančných nákladoch. Solárne žiarenie vedie k neustálej obnove oteplenia vzduchu. Túto energiu prijíma tepelné čerpadlo s nízkou teplotou, ktorá sa vďaka tepelnému čerpadlu dostáva na vyššiu teplotnú úroveň, ktorá sa potom dá využiť pre účely domácnosti.

 • Princíp chladničky - len obrátený


Jednou z najčastejších otázok je, ako je to
možné, že zo vzduchu, najmä studeného,
sa dá získať toľko energie s ktorou sa dá
potom vykurovať alebo pripravovať teplá
úžitková voda. Princíp sa dá porovnať
s princípom chladničky, len v opačnom
zmysle. Chladnička odoberá z vnútorného
prostredia teplo a toto potom odovzdáva
do okolia. Preto je chladnička na zadnej
strane teplá.

 
 • Tepelné čerpadlá ESTIA využívajú
  ten istý princíp.

 • Chladivo, ktoré cirkuluje v systéme,
  prijíma teplotu okolia a pritom sa odparuje.
  Túto paru potom nasaje kompresor a stlačí
  ju. Stlačením dochádza k zvýšeniu teploty.
  V kondenzátore je teplo z pary odovzdané
  kúreniu. Para sa opäť ochladí
  a prostredníctvom ventilu sa tlak zníži.
  Keď poklesne teplota na úroveň nižšiu
  ako je teplota okolia, začne sa celý
  cyklus od znova.
 
 • Chladenie v lete – pre ESTIU to nie
  je žiadny problém!

 • No ESTIA dokáže ešte čosi viac.
  Keďže princíp je rovnaký ako pri chladničke
  či klimatizačnom zariadení, môžete Estiu
  využiť nielen na vykurovanie miestností alebo
  na prípravu teplej úžitkovej vody. V lete s ňou
  môžete vo svojom dome aj chladiť! Pre takéto
  využitie je potrebné doinštalovať aj
  vzduchotechnické konvektory – fancoily. Ich
  tepelný výmenník odoberá z miestnosti teplo
  a prostredníctvom okruhu s vykurovacou
  vodou ho vedie do hydroboxu vnútornej
  jednotky a ďalej cez okruh chladiva a cez
  vonkajšiu jednotku do vonkajšieho vzduchu.