• Životné prostredie

 • a naše emisie CO2 sa týkajú nás všetkých. V mnohých oblastiach nášho denného života je
  ochrana životného prostredia samozrejmosťou. Energeticky úsporné žiarovky, veterná energia
  alebo elektropohony pre vozidlá, to je len niekoľko príkladov. Ale premýšľali ste už niekedy
  o emisiách z Vášho vykurovania?

 
 • Obytné a obchodné budovy

 • majú vyššiu spotrebu energie ako priemysel a doprava dokopy. Vykurovanie budov a príprava
  teplej úžitkovej vody sa na tejto spotrebe podieľajú 80%-ami.

 
 • Európska únia si stanovila za cieľ

 • znížiť podiel emisií CO2 do roku 2020 o 20%. Jedným z hlavých potenciálov sú vykurovanie
  a príprava teplej úžitkovej vody v obytných budovách, nakoľko vykurovanie fosílnymi palivami
  zvyšuje emisie CO2 a podieľa sa na vysokých nákladoch na vykurovanie. Tu sa žiada nielen
  prehodnotenie zo strany zákonodarcu (napr. Nariadenie o energetických úsporách, Zákon
  o obnoviteľných zdrojoch tepla), ale aj podpora tejto myšlienky v praxi.

 
 • Tepelné čerpadlá vzduch-voda

 • patria k obnoviteľným zdrojom energie a preto sú aj ideálnym riešením. S tepelným čerpadlom
  vzduch-voda ESTIA od Toshiby ušetríte energiu a tým prispejete k lepšej úrovni životného
  prostredia a stavu Vašej peňaženky! Je to tak, lebo ESTIA využíva prevažnú časť potrebnej energie
  z vonkajšieho vzduchu. A tým sa stávate nezávislý od fosílnych palív!