Redundantný modul (TCB-ACREDU1-E)


• použitie pre zariadenia RAV DI a SDI
• zabezpečuje striedanie chodu zariadení v technologickej miestnosti
• modul s viacúrovňovým ovládaním (používateľ / administrátor)
• spustenie druhého zariadenia, v prípade poruchy
• spustenie druhého zariadenia v závislosti od vysokej/nízkej teploty v miestnosti
• počítanie času prevádzky oboch zariadení
• funkcia striedania zariadení v časových intervaloch
• funkcia zvukovej signalizácie(alarmu) pri prekročení nastaveného rozsahu teploty v miestnosti

 

Schéma zapojenia:

 

• Redundantný modul (staršie modely)


 • • použitie pre zariadenia RAV DI a SDI
  • zabezpečuje striedanie chodu zariadení v technologickej miestnosti
    (pri použití zálohového zariadenia)
  • pri poruche na zariadení ktorá je v prevádzke sa spustí automaticky druhé zálohové
  • pri extrémoch a zvyšujúcej sa teplote v miestnosti sa nápomocne spustí aj zálohové zariadenie
   (v prípade použitia voliteľného prídavného termostatu)
  • komponenty:
  - TC-SMP-UNI - indikátor porúch, zapojenie na PC vnútornej jednotky cez CN61 (potrebné 2 ks)
  - TC-SMP-CTRL - redundantný switch box
  - 33NT900062M - voliteľný prídavný termostat
  • nepoužiteľné pre zariadenie RAV FLEXI

TC-SMP-CTRL
 
TC-SMP-UNI
 
voliteľný termostat
 

 • Príklad použitia v technologickej miestnosti:


redundantný modul

Novší redundantný modul TC-USB-EVO-01 (náhrada za TC-SMP-CTRL) je monoblok, v ktorom sú už zabudované chybové hlásiče TC-SMP-UNI - 2ks.