• COMBI CONTROL: RBC-Combi Control


RBC-Combi ControlRBC-Combi Control
 
 • • Combi Control je zariadenie umožňujúce komfortne ovládať klimatizačné zariadenia pomocou
    štandardného mobilného GSM telefónu. Prevádzku klimatizačného zariadenia je možné riadiť
    na diaľku tak, aby pracovalo čo najefektívnejšie a aby sa tým znižovali prevádzkové náklady.
    Nemusíte byť fyzicky prítomný u klimatizačnej jednotky, aby ste ju mohli ovládať a môžete si
    overiť údaje bez toho, aby ste ich odčítali na displeji ovládača.
  • Ovládač Combi Control funguje ako prevodník povelov od bežného mobilného telefónu na
    signály infra diaľkového ovládača pre väčšinu klimatizačných zariadení s tepelným čerpadlom
    značky TOSHIBA.
  • Povely sa môžu posielať z každého telefónu, ktorý dokáže posielať štandardné SMS správy.
  • Pohodlnejším spôsobom ovládania Combi Controlu je pomocou telefónov typu Smartphone, pre
    ktoré je ale potrebné si stiahnúť a nainštalovať špeciálnu aplikáciu. Aplikácia je dostupná pre
    zariadenia firmy Apple (operačný systém iOS, iPhone a iPad), alebo pre telefóny s operačným
    systémom Android.
  • Combi Control je určený pre všetky jednotky vybavené infra diaľkovým ovládačom, alebo pre
    jednotky doplnené o infra kit, t.j. s prídavným infra prijímačom a ovládačom
    (zariadenia typ RAV, VRF)
  • Nenápadný dizajn zariadenia umožňuje jeho umiestnenie kdekoľvek.

  Combi Control ovláda nasledovné funkcie:
  - zapnutie ON, vypnutie OFF
  - režim auto/chladenie/odvlhčovanie/vykurovanie
  - nastavenie teploty  17-30°C
  - rýchlosť otáčok ventilátora auto/nízky/stredný/vysoký
  - 8°C funkcia kúrenia (ak je k dispozícii - závisí od modelu)

  Poplachové správy, ktoré môžu byť prijaté:
  - Priestorová teplota klesne pod rozsah 1-16°C (štandardne nastavené 5°C)
    zabránenie podchladenia miestnosti.
  - Teplota v miestnosti je prekročená v rozmedzí 16-40°C (štandardne nastavené 30°C)
    zabránenie prehriatia priestoru.
  - Výpadok prúdu (test) 1-48 h (predvolené 24 hodín).
  - Prevádzková doba

  Ako to funguje:
  • Zariadenie Combi Control prijíma cez GSM pomocou SIM karty (nie je súčasťou dodávky) príkazy
    zo  Smartphonu (cez aplikácia), alebo pomocou SMS správ príkazy, ktoré potom pomocou infra
    vysielača pošle vnútornej jednotke. Tak je možné externé ovládanie klimatizačných zariadení
    TOSHIBA bez toho, aby bolo potrebné internetové pripojenie.


 

 • Kompatibilita zariadení::


kompatibilita telefónovkompatibilita klimatizačných zariadení
 
cez aplikáciu


 • Povely a signalizácie prevádzky:


povely a signalizácie
 
cez aplikáciu


 • Aplikácie na Smartphone si môžete stiahnúť na: