DI a SDI - TWIN, TRIPLE a Double TWIN

Splitový systém Twin/Triple albo Wide-Twin je mimoriadne vhodný
pre väčšie inštalácie v obchodoch, kanceláriách a v skladových
priestoroch, v ktorých je požiadavka na udržanie rovnakej teploty
- t.j. jedna teplotná zóna. Pritom je možné na jednu vonkajšiu
jednotku s chladiacim výkonom 10,0 , 12,5 , 20,0 alebo 23,0 kW
pomocou T-kusov resp. trojitých rozdeľovačov napojiť dve, tri
alebo štyri vnútorné jednotky. Rozdelenie výkonu do viacerých
vnútorných jednotiek zabezpečuje aj dokonalé dosiahnutie
rovnomernej teploty v miestnosti. Vnútorné jednotky sú inštalované
v jednej spoločnej miestnosti, pracujú vždy súčasne a potrebujú
len jedno diaľkové ovládanie.

• pre splity Twin/Triple alebo Wide-Twin sa dajú použiť nasledovné
jednotky:-cestná kazeta, kazeta 60x60, kanálová, plochá kanálová,
nástenná a podstropná jednotka ( nie jednotka Flexi )

• typy a výkonové parametre vnútorných jednotiek musia byť rovnaké

• presná regulácia výkonu za akýchkoľvek podmienok

• ideálne pre väčšie obchody, veľkoplošné kancelárie a iné podobné
prevádzky

• užívateľsky nenáročná regulácia

• kompaktná vonkajšia jednotka pre ľahkú montáž

• prispôsobenie výkonu pre dosiahnutie optimálneho komfortu

• prevádzka Twin-splitov (dvojitý) Digital Invertor resp.
Super Digital Invertor vyžaduje sadu pre pripojenie s T-éčkovým
potrubným rozdeľovačom RBC-TWP30E2 a RBC-TWP50E2

• pre prevádzku s Triple-splitom (trojitý) Digital Invertor resp.
Super Digital Invertor je potrebná pripojovacia sada s 3-jitým
potrubným rozdeľovačom RBC-TRP100E

• pri Digital Invertore Big je pre prevádzku Twin-splitu potrebná
pripojovacia sada s 3-jitým potrubným T-éčkovým rozdeľovačom
(RBC-TWP101E), pre prevádzku Triple-splitu je potrebná pripojovacia
sada s 3-jitým potrubným rozdeľovačom RBC-TRP100E a pre
Wide Twin (4-násobný) je to rúrková pripojovacia sada RBC-DTWP101E

RAV-SM1104ATP-E, RAV-SP1104AT(8)-E 11,0kWRAV-SM1404ATP-E, RAV-SP1404AT(8)-E 14,0kW RAV-SM1603AT-E, RAV-SP1604AT8-E 16,0kW
TWIN 5,6 + 5,6 [kW]8,0 + 8,0 [kW]8,0 + 8,0 [kW]
TRIPLE 5,6 + 5,6 + 5,6 [kW]

** Vnútorné jednotky musia byť rovnakého typu a na systémy TWIN a TRIPLE nie je možné napojiť zariadenia typu RAV-SMxxx XT-E !

RAV-SM2244AT8-E 22,4kWRAV-SM2804AT8-E 28,0 kW
TWIN 11,2 + 11,2 [kW]14,0 + 14,0 [kW]
TRIPLE 8,0 + 8,0 + 8,0 [kW]8,0 + 8,0 + 8,0 [kW]
DOUBLE TWIN 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 [kW]8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 [kW]

** Vnútorné jednotky musia byť rovnakého typu a na systémy TWIN a TRIPLE nie je možné napojiť zariadenia typu RAV-SMxxx XT-E !

Rozbočky / refnety / Popis
Digital inverter / Super digital inverter
RBC-TWP30E2pre TWIN Kit 11,2 kW
RBC-TWP50E2pre TWIN Kit 14,0 kW
RBC-TRP100Epre TRIPLE Kit 16,0 kW
BIG Digital inverter
RBC-TWP101Epre TWIN Kit 22,4 kW a 28,0 kW
RBC-TRP100Epre TRIPLE Kit 22,4 kW a 28,0 kW
RBC-DTWP101Epre DOUBLE TWIN Kit 22,4 kW a 28,0 kW